Strony główna

Twoja wyszukiwarka

sobota, 16 lipca 2011

Metody pracy operacyjnej

METODY PRACY OPERACYJNEJ Krótkie omówienie metod pracy operacyjnej Wymieniane w przepisach i stosowane najczęściej metody pracy operacyjnej oraz ich podstawowe definicje.METODY PRACY OPERACYJNEJKrótkie omówienie metod pracy operacyjnej Autor: Kamil Pińkowski - Grupa Doradcza RESH - http://www.resh.home.pl/   WYWIAD Zbieranie informacji poprzez prowadzenie planowo ukierunkowanych rozmów w sposób oficjalny lub nieoficjalny.  ZASADZKA Ukryte rozmieszczenie sił i środków w miejscu, do którego mogą przybyć lub przez nie przechodzić osoby podejrzane lub mające z nimi związek albo osoby poszukiwane w celu ich zatrzymania lub rozmieszczenie sił i środków w celu odzyskania przedmiotów skradzionych lub mających związek z przestępstwem.  PUŁAPKA Specjalnie skonstruowane urządzenie lub środki do oznaczania w celach wykrywczych osób, rzeczy i utrwalania cech identyfikacyjnych albo ujęcia osoby.

 ZAKUP KONTROLOWANY Służy do nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub ulegających przepadkowi albo, których posiadanie jest zabronione w sposób niejawny, a także przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej.   WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH Tajne wykorzystanie urządzeń ujawniających, przechwytujących lub rejestrujących rozmowy lub inne informacje zawarte w sygnałach, znakach lub obrazach w celu zapoznania się z ich treścią.  PRZESYŁKA NIEJAWNIE NADZOROWANA Niejawne nadzorowanie przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.  OBSERWACJA Tajne śledzenie osób, rzeczy lub sytuacji w celu dokonania planowych i systematycznych ustaleń.  PENETRACJA TERENU Planowa i systematyczne sprawdzanie określonych miejsc w celu odnalezienia osób, rzeczy, śladów, zwłok lub w celu zapoznania się z sytuacją terenowo - urbanistyczną.  WYKORZYSTANIE ZBIORÓW EWIDENCJI KRYMINALNEJ I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH Uzyskiwanie określonych informacji zawartych w zbiorach archiwalnych i ewidencyjnych oraz ich przetwarzanie.    EKSPERYMENT OPERACYJNY Jest przeprowadzenie w ściśle określonych warunkach doświadczenia lub odtworzenie zdarzeń bądź ich fragmentów w celu sprawdzenia, weryfikacji posiadanej wiedzy operacyjnej lub jej uzupełnienia. ANALIZA Wyodrębnienie cech, części lub składników badanego zjawiska lub przedmiotu w celu zbadania zachodzących między nimi związków.  KONTROLA KORESPONDENCJI Tajne otwieranie zamkniętych przesyłek, pism oraz uzyskiwanie informacji przekazywanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych w celu zapoznania się z ich treścią.  DZIAŁANIA MASKUJĄCE Wykorzystanie dokumentów uniemożliwiających identyfikację osoby prowadzącej pracę operacyjną oraz wytworzenie i wykorzystanie środków, którymi osoba ta posługiwać się będzie przy wykonywaniu zadań.  KORZYSTANIE Z OSÓB POSTRONNYCH W skrócie rzecz ujmując - pozyskiwanie i korzystanie z osobowych źródeł informacji.     WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH Organizowane w sposób niejawny obiekty służące realizacji zadań operacyjnych.  KOMBINACJA OPERACYJNA Działania wykorzystujące kilka metod oraz różne środki pracy operacyjnej, w celu aranżacji i stworzenia sytuacji do zaplanowanych przedsięwzięć operacyjnych i procesowych.  WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI KONTROLI Wykorzystanie różnego rodzaju organów kontroli do uzyskania informacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz